Arda UZUNOĞLU                                 ENGLISH

arda-uzunoglu@hotmail.com

Lisans Eğitimi:

 Matematik, Fırat Üniversitesi, (2007)

Yüksek Lisans Eğitimi:

 İstatistik, Gazi Üniversitesi, (2017)

Doktora Eğitimi:

 Biyoistatistik, Uludağ Üniversitesi, (2018-)
   
   
   
İstatistiksel ve Metodolojik Yayınlar
 
UZUNOĞLU A, Gökpınar F, Gökpınar E.
Değişim Katsayılarının Eşitliğinin Testi İçin Kullanılan Bazı Yöntemlerin I.Tip Hata Oranları ve Güçleri Bakımından Kıyaslanmaları
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2014, 18(3): 81-89.