Özlem TOLUK                              ENGLISH

erozlem@outlook.com.tr 

Lisans Eğitimi:

 İstatistik, Yıldız Teknik Üniversitesi, (2007)

Yüksek Lisans Eğitimi:

 Biyoistatistik, Uludağ Üniversitesi,  (2019)

Doktora Eğitimi:

 Biyoistatistik, Uludağ Üniversitesi,  (2019-)
   
   
 
Bezmialem Vakıf Universitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
 
Ortak ve Disiplinler Arası Yapılan Yayınlar
 
Kaymak B,  Can FE,  Gök A, TOLUK O
Yaşlılarda Spor Yapma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 2019; 7(2): 204-210