Seniha GÜNDÜZ                                 ENGLISH

senihairemgndz@gmail.com

Lisans Eğitimi:

 İstatistik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, (2015)

Yüksek Lisans Eğitimi:

 İstatistik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, (2017)

Doktora Eğitimi:

 Biyoistatistik, Uludağ Üniversitesi, (2018-)