Sultan Kılıçarslan                                                          ENGLISH

sultankilicarslan@outlook.com

Lisans Eğitimi:

 İstatistik, Dokuz Eylül Üniversitesi, (2016)

Yüksek Lisans Eğitimi:

 Biyoistatistik, Bursa Uludağ Üniversitesi, (2020 - )