Genel Bilgiler

İstatistiksel Danışmanlık

   Anabilim dalımızda, araştırmacılara örneklem mevcudunun belirlenmesinde, deney tasarımının seçiminde, bilgi toplamada, istatistiksel analizlerde ve yorumlama aşamalarında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

         Bölümümüz, Prof. Dr. İsmet Kan başkanlığında 1986 yılında bilim dalı olarak kurulmuştur. 1997 yılında da anabilim dalı olmuştur. Anabilim dalımızda lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verilmekle birlikte istatistiksel danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Anabilim dalımızda araştırmacılar için istatistiksel analiz laboratuarları ve öğrenciler için uygulama laboratuarı bulunmaktadır.
        Anabilim dalımız öğretim elemanlarının özel olarak çalıştıkları konular; klinik denemelerde örneklem büyüklüğü, lojistik regresyon, diskriminant analizi, kümeleme analizi, yapay sinir ağları, istatistiksel şekil analizi, büyüme eğrileri ve allometri, güvenirlik ve geçerlik analizi, power analiz, deney tasarımıdır.
 
 

Araştırmacı İstatistiksel Analiz Laboratuarı

 Araştırmacılar anabilim dalımızdan  randevu almak suretiyle, çalışmalarını biyoistatistik uzmanları danışmanlığında laboratuarımızda yürütmektedirler.

    İstatistiksel Analiz Laboratuarı I                                                                                         İstatistiksel Analiz Laboratuarı II

Öğrenci Laboratuarı

Ders saatleri dışında da öğrenciler laboratuardan faydalanabilmektedirler.

Anabilim Dalımızda Geçmişte Görev Alanlar

Dr.Fatma Ezgi CAN (2020)
Yrd.Doç.Dr.Bülent EDİZ (2017)
Dr. Şengül CANGÜR (2012)
Uzm. Çağatay BÜYÜKUYSAL (2011)
Prof.Dr. İsmet KAN (2010)
Dr. Semra AKGÖZ (2007)
Uzm. Emine Özgür BAYMAN (2003)