Danışmanlık Hizmeti

Araştırmacılara çalışmalarının planlama, analiz ve yorumlama aşamalarında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Araştırmacılar danışmanlık hizmetinden U.Ü. Döner Sermaye İşletmesine danışmanlık bedeli yatırarak  faydalanabilirler.  

Danışmanlık Hizmet Talebi için tıklayınız.


Uzaktan Danışmanlık Hizmeti

Bazı araştırmacılara  fiziki olarak aynı ortamda  danışmanlık verilemediği durumlarda, araştırmacıların çalışmalarına  planlama, analiz ve yorumlama aşamasında danışmanlık hizmeti uzaktan verilmektedir. Araştırmacılar e-danışmanlık hizmetinden U.Ü. Döner Sermaye İşletmesine danışmanlık bedeli yatırarak  faydalanabilirler. 

Çalışmaların biyoistatistiksel planlama, analiz ve yorumlama aşamalarında araştırma yürütücüsü ve biyoistatistik uzmanının aynı ortamda birlikte çalışması en doğru uygulamadır ve tavsiye edilir. Bu nedenle, araştırmacının çalışma konusunda e-posta ile bilgilendirmesi sonrasında uygun görülürse e-danışmanlık hizmeti verilir. Her çalışma için e-danışmanlık hizmeti verilmesi mümkün olmayabilir.

Uzaktan Danışmanlık Hizmet Talebi için tıklayınız.

 

>>> Ana Sayfa <<<